Våra tjänster

Nordic Trade Research bildades 2009 och är ett samordningsbolag för genomförande av utvärderingar och analys av samarbetet mellan affärsaktörerna i konsumenthandelns sektorer.

Samordningsrollen möter branschens intresse att arbeta med resurseffektiva lösningar för utvärdering och benchmarking, samtidigt som vårt oberoende av leverantörsled, handelsaktörer eller intresseorganisationer säkerställer objektivitet och kvalitet i genomförande och analys.

Våra tjänster och analyser täcker samtliga livsmedelskanaler samt ett flertal fackhandelskanaler.

Vår unika och bevisade analysmodell bygger på:

  • Skräddarsydd IT-plattform
  • Samordnat undersökningsupplägg
  • Kontinuerlig utveckling av frågeställningar
  • Förankrad genomförandeprocess
  • Kvalitetssäkringsmodell från metodik till datamodellering
  • Kvalificerad rådgivning kring informationsinnehåll, tolkning och analys
  • Unik informationsdatabas/historik ger tillgång till backdata sedan 20 år

Vi driver ökad effektivitet i värdekedjan och kontinuitet kring helhetsbild och trendutveckling.
Vi säkerställer fullständighet och jämförbarhet i metodik, analys och rapportering.
Vi levererar ett detaljerat och kvalificerat affärsstöd för utveckling av samarbetet mellan Retailer och Leverantör.